De Baskuul waar we samen onderzoekend leren
  De oudervereniging

Leden van de OV zijn:

Shafia Bourouba         (voorzitter)
Wienanda Verheul    (secretaris)
Sandra Ewaart             (penningmeester)
Yvonne Slagter          
Suzan Kok
Melanie Bakker
Bronwyn van Zundert  
Ed Commandeur (vervangend voorzitter)
Linda Kors
Noëlle van Schooten

De oudervereniging stelt zich tot doel de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorgers te vergroten en hen te vertegenwoordigen. Daarnaast maakt de O.V. een aantal(extra) activiteiten voor de kinderen mogelijk, door deze mee te financieren en te coördineren. De O.V. helpt  ook samen met andere ouders bij een aantal activiteiten.
De O.V. vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De notulen van deze vergaderingen kunt u altijd inzien op het ouderportaal.
Bij het aanmeldformulier van de Baskuul is een formulier gevoegd, waarmee u zich als lid van de oudervereniging kunt opgeven.  De ingevulde formulieren mogen op school worden ingeleverd.
Één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging via het ouderportaal.

Onze taken zijn o.a.:

.    Financiën beheren
.    Jaarvergadering 
.    Vergaderingen bijwonen 5 keer per jaar
.    School versieren  sinterklaas- en kerstfeest 
.    Brommelfestival mee organiseren ( eens per 2 jaar)
.    Hapjes regelen afscheid groep 8
.    Bijhouden  lief en leed attenties voor leerkrachten
.    Hulp bieden schoolfotograaf
.    Bijhouden themahoek  aula
.    Hulp bieden bij voorbereiden van projecten( inkopen doen bv)

Ouderbijdrage. Het vrijwillige lidmaatschap van de oudervereniging kost per jaar € 50,= per kind, als u betaalt via een automatisch incasso. Betaalt u niet automatisch dan kost dat u € 5,- extra per gezin.  Onderstaande activiteiten  worden hiervan  betaalt. Het gaat hierbij om activiteiten die niet bij het gewone lesprogramma horen zoals:
 
·      Schoolkamp  kinderen van de groepen 
       3 /m 7.
·      Bijdrage  kamp van de kinderen van
       groep 8.
·      Traktaties met Pasen, Kerstmis  en andere  feesten                     
·      Maaltijd tijdens de Kerstviering
.      Bijdrage Sinterklaas- en Kerstfeest
·      Culturele activiteiten
.      Excursies
.      Lief en leed leerkrachten


 

 
 
  Voor deze activiteiten ontvangt de school geen vergoeding van de overheid. Vandaar dat we bijdrage vragen van u als ouder. Als u vragen heeft over het betalen van deze bijdrage, kunt u daarover contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging, of met de schoolleiding.
Wilt u contact met ons opnemen kan dat via  ons e-mail adres OV@debaskuul.nl
Powered by BasisOnline