De Baskuul waar we samen onderzoekend leren
DaVinci

We zij in het schooljaar 2018-2019 gestart  met de geïntegreerde methode DaVinci voor wereldoriëntatie. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden allemaal op thematische wijze in deze methode aangeboden.                                     
Alle kerndoelen worden hierbij natuurlijk behandeld.  De aanpak in de lessen varieert van individuele en coöperatieve werkvormen tot klassikaal. Het is de bedoeling kinderen te prikkelen en te verwonderen door ze op diverse manieren uit te dagen. Tijdens de lessen wordt onder andere ook gewerkt met online opdrachten en mindmaps. Daarnaast kent DaVinci een variëteit aan werk- en opdrachtbladen. In de werkblokken zitten zelfsturende opdrachten. Ieder kind maakt een portfolio waarin het zijn competenties en resultaten over een langere periode kan bijhouden en laten zien.
Per thema maakt elk kind tenminste één themawerkstuk op basis van een eigen leervraag. Hierin worden de 21eeuwse vaardigheden geoefend. Het themawerkstuk is niet alleen het sluitstuk van een leerproces, het is vooral ook iets waar de kinderen trots op zijn. Kinderen beoordelen en evalueren hun eigen werk en geven zichzelf tips voor de toekomst.

Er is ook een speciale site waar ouders kunnen kijken wat het thema inhoudt en welke boeken, spelletjes en uitjes er bij de verschillende thema's passen: www.davincivoorthuis.nl 
 
Powered by BasisOnline